En dag i børneskoven med brede smil og ideer

Børenskov workshop
Børn og voksne udforskede skovens muligheder på workshoppen den 17. august.

Viborg kommunes første børneskov begynder at tage form. Den 17. august deltog store og små borgere i en workshop, der har givet projektgruppen bag børneskovene mange værdifulde input til, hvad en børneskov skal rumme.

Et nyt projekt vil vise naturens muligheder for leg og bevægelse på tværs af generationer. Projektet hedder ’Børneskov’, og i midten af august havde en tværfaglig projektgruppe inviteret til workshop i Viborg Naturpark, som bliver den første af de i alt seks kommende børneskove i kommunen.

En skov med drager?

Solen skinnede flot over børn og voksne. Til gengæld det regnede med fantasifulde forslag til, hvad børneskoven skal indeholde – alt lige fra drager til musikalske instrumenter af træ – og hvad de forskellige steder i skoven skal hedde. Blandt forslagne til navne kunne man f.eks. høre ’Tusindben-skoven’ og ’Bjørne-skoven’.
Fra morgenstunden var 80 børn fra børnehaver og skoler i børneskovens nærområde mødt op. På trods af det tidlige tidspunkt lagde de masser af energi i Børneskovs-lykkehjul, hvor drejehjulet afgjorde, hvilke poster de skulle ud på. Børn og voksne kom rundt i hele skoven og havde blandt andet mulighed for at fange myrer, bygge lerfigurer og lege krible-krable-tagfat.

Fællesspisning og musik i skoven

Da børnene var taget tilbage til deres institution og skoler, blev børneskoven indtaget af naboer og lokale aktører fra nærområdet, der var inviteret til skovfrokost. Her blev kendskabet til børneskoven spredt blandt de 20 fremmødte, der kunne komme med deres ideer til, hvordan børneskovene kan bruges. Der kom mange gode forslag, bl.a. foreslog den lokale borgerforening, at en af deres fællesspisninger kunne foregå i børneskoven.
Om eftermiddagen benyttede mange børnefamilier sig af det gode vejr og kiggede forbi en solbeskinnet børneskov for at se, hvad den havde at byde på. Her blev de mødt af varm kakao lavet over bål og frisk frugt, som de kunne nyde, imens de gik rundt og kiggede på de lerfigurer og tegninger som børnehavebørnene havde lavet om formiddagen. Da kakaokopperne var tømt, kunne familiernes hænder blive aktiveret i snitteværkstedet, hvor de kunne lave deres egne smøreknive. Familierne havde mulighed for at komme med forslag til indhold i børneskoven. Her blev der blandt andet foreslået musikalske instrumenter af træ, der kunne bryde skovens dybe, stille ro, når den altså ikke var fyldt af børnelatter fra børn, der løb ned ad bakken.

Næste skridt mod børneskove

Næste skridt er at samle op på alle de mange forslag, der kom til fredagens workshop og realisere nogle af idéerne. Det ligger allerede fast, at der skal være et madpakkehus, så der er mulighed for at nyde maden i tørvejr.
Der kommer formentligt ikke drager til børneskoven – i hvert fald ikke de levende af slagsen – men måske der indimellem kan være workshops, hvor man kan bygge sin egen flyvefærdige drage af skovens materialer og teste, hvor godt den flyver.
Børneskoven står færdig i 2019, men projektgruppen opfordrer til, at man alligevel besøger skoven og får luftet både sig selv og børnene indtil da.

Bag Børneskovene

Projekt ’Børneskove’ har rod i et bredt tværfagligt samarbejde mellem Viborg Kommunes sundheds- og forebyggelseskonsulenter, Naturskolen, kommunens skovfoged, kommunens ansvarlige for parker og grønne områder samt kommunens projektgruppe for Viborg Naturpark. Målet er at etablere seks børneskove geografisk fordelt i Viborg Kommune i løbet af de kommende år. Projektet er støttet af Friluftsrådet.

Læs mere om Børneskovene her: https://sundhedscenter.viborg.dk/Samarbejde/Boerneskove-i-Viborg-Kommune