100 fremmødte til Åbent Hus på Sundhedscenter Viborg

Tirsdag d. 28. august var praktiserende læger, fysioterapeuter og praksispersonale inviteret indenfor i Sundhedscenter Viborg til at høre om sundhedstilbud i Viborg Kommune

Sammen om sundhed til borgerne

Eftermiddagen blev indledt med oplæg af Sundhedschef Peter Borup Sørensen, der præsenterede hovedpunkterne fra ’Hvordan Har Du Det’-undersøgelsen, Sundhedsstyrelsens opdaterede Forebyggelsespakker samt Viborg Kommunes indsats for Røgfri Fremtid.

Derefter havde de fremmødte mulighed for at besøge 25 stande bemandet af cirka 65 personale fra forskellige afdelinger som Sundhed, Børn&Unge, Omsorg, Social og Beskæftigelsesområdet. Her kunne de høre om sundhedstilbud i Viborg Kommune og komme i dialog omkring, hvordan man bedst kan arbejde sammen om at hjælpe borgerne i forhold til deres sundhed.

Dagen blev afrundet med buffet, hvor der blev erfaringsudvekslet over maden omkring de tilbud, der var blevet præsenteret på standene.

Der var deltagere fra 15 forskellige lægepraksisser og 6 fysioterapeutklinikker fra forskellige steder i Viborg Kommune.