Kommunal succes med genoptræning af hjertepatienter

Siden februar 2015 har Hjertemedicinsk Afdeling på Regionshospitalet Viborg samarbejdet med Viborg og Skive kommuner om genoptræning af hjertepatienter

Langt flere patienter deltager, når de kan træne tæt på eget hjem, og kommunerne får mere genoptræning for pengene. Region Midtjyllands øvrige hospitaler og kommuner følger nu trop.

 

Normalt foregår genoptræning efter hjertesygdom på hospitalerne, men i godt et år har hjertepatienter fra Skive og Viborg i stedet fået tilbud om genoptræning i deres hjemkommune. Det har øget andelen af patienter, der genoptræner, fra under 50 procent på hospitalet til 81 procent i Skive Kommune og 64 procent i Viborg Kommune.

 

- Det er vigtigt, at flest muligt genoptræner, fordi motion og genoptræning reducerer risikoen for at dø med 20-30 procent, og risikoen for at få et nyt hjertetilfælde falder. De to kommuner løser deres opgave til topkarakter og leverer et godt produkt til borgerne," siger Malene Hollingdal, overlæge og ansvarlig for hjerterehabiliteringen på Regionshospitalet Viborg.

 

Også på de kommunale budgetter kan det mærkes, at kommunerne nu selv varetager genoptræningen. Skive Kommune kan tilbyde genoptræning til dobbelt så mange patienter for de samme midler sammenholdt med genoptræning på hospitalet. I Viborg Kommune er udgiften faldet med 35 procent, samtidig med at kommunen genoptræner 35 procent flere borgere. 

Geografisk nærhed gør en forskel

I kommunerne foregår genoptræningen i de kommunale sundhedshuse, og genoptræningen lever fuldt op til det nationale effektmål om, at 80 procent skal øge deres arbejdskapacitet med mindst 10 procent. Kommunerne løser opgaven tværfagligt, så både fysioterapeuter, sygeplejersker, diætister, psykologer og ergoterapeuter kan være involveret.

 

- Borgerne er glade for, at genoptræningen foregår lokalt. Nogle siger, at de ikke havde deltaget, hvis det havde foregået på hospitalet i Viborg. Det bliver mere overskueligt for dem at træne, og de kan tage imod supplerende tilbud om fx rygestop i den rækkefølge, de kan magte det," forklarer fysioterapeut, Maria Øland, som har været med til at opbygge det kommunale tilbud i Skive Kommune i tæt dialog med hospitalet.

 

Tæt kontakt mellem kommuner og hospital

Hjertemedicinsk Afdeling i Viborg har klædt kommunerne på til opgaven, og afdelingens forløbskoordinator og rehabiliteringssygeplejersker medvirker aktivt til at planlægge den enkelte patients forløb. Afdelingen har også varetaget et stort dataindsamlingsarbejde, som har været nødvendigt for at følge målopfyldelsen i den kommunale genoptræning.

 

Det kommunale personale har været igennem en opkvalificering inden for hjerterehabilitering og har direkte adgang til Hjertemedicinsk Afdelings speciallæger, som de kan rådføre sig med efter behov. Den tætte kontakt har været afgørende for samarbejdet.

 

- Et samarbejde på tværs af sektorer kan kun lade sig gøre, hvis alle parter lægger deres fordomme til side og har tillid til hinanden. Man skal ville det gode samarbejde og have gode aftaler om, hvem der kontakter hvem, når der opstår spørgsmål, eller hvis en borger bliver dårlig," forklarer Birgitte Helm Eskildsen, teamleder for genoptræningen i Viborg Kommune.

 Den kommunale genoptræning er typisk til patienter, der har haft, blodpropper, hjertesvigt eller har fået nye hjerteklapper. De øvrige 17 kommuner i Region Midtjylland har godkendt, at også de vil overtage genoptræning af hjertepatienter fra regionens hospitaler. Silkeborg Kommune overtog genoptræningsopgaven pr. 1. marts i år.