Bjerringbro

I øjeblikket arbejder kommunen med at undersøge, hvor den kommende sundhedssatellit kan placeres.
Indtil dette er afklaret foregår de sundhedsfremmende aktiviteter forskellige steder i Bjerringbro.

Sundheds- og forebyggelseskonsulent Merethe Jelsbak Raundahl træffes i Sundhedssatellit Bjerringbro (Bjerringbro Idrætspark, Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro). Næste gang er:

Tirsdag den 4. juli kl. 8.30-15.00

 I træffetiden har du mulighed for:

  • Sundheds- og livsstilssamtale
  • Vejledning til rygestop
  • Alkoholforebyggende samtale
  • At komme med ideer til sundhedsfremmende aktiviteter

Du kan få råd og vejledning til sunde kostvaner, hvordan du kan blive mere fysisk aktiv, holde op med at ryge, reducere dit alkoholforbrug m.m. Der vil også være mulighed for at få lavet kropsanalyse og få en kort personlig vejledning.

Vi ønsker at samskabe med borgere, foreninger og institutioner som skoler og daginstitutioner i områderne om sundhedsfremme og forebyggelse. Du er meget velkommen til at komme med ideer til tiltag i lokalområdet, så kom gerne og få en snak med os.

Grundet sommeren vil der ikke være træffetid i satellitten fra d. 5 juli og frem til d. 7. august - begge dage inklusiv. Første træffetid efter ferien er tirsdag d. 8. august kl. 09.00-15.00

Se træffetidspunkter i kalenderen til højre

 

Det sker i Sundhedssatellitten i Bjerringbro:

Aktiv transport i lokalområderne

21. august 2017 kl. 17.30-19.30

Program:

Kl. 17.30: Velkomst

Kl. 17.40: Hvordan arbejder vi med cyklismen i Viborg kommune og hvorfor (sundhedsperspektivet)

Kl. 18.15: Pause

Kl. 18.30: Cyklistforbundet

Kl. 18.45: Oplæg fra dagtilbudsleder

Kl. 19.00: Oplæg fra frivillighedskoordinatoren på ældreområdet

Kl. 19.15: Debat: Hvordan kan I understøtte aktiv transport i jeres hverdag

Kl. 19.30: Afslutning og tak for i dag

 

Skuldercafé i efteråret 2017:

Se opslag om skuldercafé her

 

 "Gå i gang" arrangement d. 14. september kl. 16.30-20.30:

Vi har her sammenkoblet flere arrangementer fra både foreningslivet og grupper der har direkte tilknytning til Viborg Kommune. Målgruppen er dig der er leder, tovholder eller bestyrelses medlem. Dette kursus er gratis, da vi gerne vil understøtte og anerkende dit/Jeres arbejde.

Se invitation her

 

Oplæg: Sund og billig hverdagsmad

Torsdag den 5. oktober kl. 18.30-20.30

Nærmere info følger

Sidst opdateret: 20.06.2017